Bảng giá

  • Thứ 2 - Thứ 7, 8:00 - 17:00 : 100.000đ/h
  • Thứ 2 - Thứ 7, 17:00 - 22:00 : 150.000đ/h
  • Chủ nhật, 8:00 - 22:00 : 150.000đ/h

Ekip tối đa 4 người, phát sinh thêm phụ thu 50.000đ/người/lần